LETÖLTÉS

Cím: Egyházi, családi és asszonykönyvtárak (Könyvtártörténeti szakdolgozatok)

Szerzők: Baranyai Katalin, Csesznegi Viktória, Faa-Lendvai Erzsébet, Kovács Irén, Papp Csaba István, Varga Gabriella

ISBN: 978-963-306-274-6

 

Vajon a 18. században hogyan változott a nők műveltsége? Miféle érdeklődés tükröződik az asszonykönyvtárakban? Hogyan éltek és dolgoztak a karmelita szerzetesek? Milyen kincseket őriz a zombori Karmelita Rendház régi könyv gyűjteménye? Mekkora horderejű a bencés könyvkultúra Magyarországon? Ismerjük a Tihanyi Bencés Apátságnak és könyvtárának történetét?

Tudjuk, mennyit köszönhetünk az Esterházy család kultúraterjesztő tevékenységének? Miről árulkodnak a gyűjteményükben őrzött kalendáriumok?

Miben rejlik a tiszaugi református egyház parochiális könyvtárának egyház-, hely- és könyvtörténeti jelentősége? Hallottunk már az Erdély vallástörténetét három évszázadon át meghatározó Herpei családról?

 

Többek között ezekre az érdekfeszítő kérdésekre is választ kapunk a Szegedi Tudományegyetem hat kiváló hallgatójának könyvtörténeti témájú, korabeli forrásokkal és képekkel gazdagon illusztrált szakdolgozatából.

 

A kiadó neve: Primaware Kiadó 
Címe: Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2. 
Telefon és fax száma: (62) 544-244,  (62) 546- 798
Sorozatcím: Művelődéstörténeti könyvtár - Könyv és könyvtártörténelem
Kiadás éve: 2014
Az adott kiadvány kiadásáért felelős személy neve: Z. Karvalics László
Az adott kiadvány szerkesztője: Muzs Krisztina

 

 LETÖLTÉS

Cím: A könyvtárakról

Szerző: dr. Schedel (Toldy) Ferenc

ISBN: 978-963-306-278-4

 

A XIX. század közepére a könyvtáros szakma felértékelődött, önálló hivatássá lett, így egyre sürgetőbbé vált a könyvtárosok számára hasznos ismereteket összefoglaló munka megjelentetése. A magyar könyvtári kultúra fellendülése azonban igencsak megelőzte a könyvtári szakirodalom itthoni megjelenését. A hazai könyvtártanok históriája ugyanis az Egyetemi Könyvtár egykori igazgatójával, Toldy (eredetileg Schedel) Ferenccel (1805-1875) kezdődik, aki „A könyvtártan kézikönyve” című művében szerette volna ismereteit összegezni. Sajnálatos módon ez a munka soha nem készült el, viszont bevezetése, mely a „Könyvtárakról” címet viseli, 1843-ban megjelent az Athenaeum című szépirodalmi lap I. kötetében. Ennek fakszimile, illetve a mai nyelvre átültetett változatát is közlő kiadványunkat tartja kezében az Olvasó.

 

A kiadó neve: Primaware Kiadó 
Címe: Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék 
6722 Szeged, Egyetem u. 2. 
Telefon és fax száma: (62) 544-244,  (62) 546- 798
Sorozatcím: Művelődéstörténeti könyvtár - Könyv és könyvtártörténelem
Kiadás éve: 2014
Az adott kiadvány kiadásáért felelős személy neve: Z. Karvalics László
Az adott kiadvány szerkesztője: Csapó Noémi